Radan käyttö

 

 

Sallitut ampuma-ajat 2024, joita on ehdottomasti noudatettava!

 

Muuttuneet ajat alleviivattu!

 

 

TALVIAIKA 1.9. – 31.5 HAULIKKO, KIVÄÄRI JA ISOPISTOOLI

 MATIKETOPELASU

Ampuma-aika

     -         10:00-20:0010:00-20:0010:00-20:0010:00-17:0010:00-15:0010:00-15:00

 

KESÄAIKA 1.6 – 31.8HAULIKKO, KIVÄÄRI JA ISOPISTOOLI

 MATIKETOPELA**SU
Ampuma-aika I10:00-12:0010:00-13:0010:00-13:0010:00-13:0010:00-12:0012:00-15:00       -      
Ampuma-aika I14:00-17:0015:00-18:0015:00-18:0015:00-18:0014:00-17:00        -       - 

 

 

Sallitut ampumalauantait kesäaikana 2024:  01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 31.08

 

PIENOISKIVÄÄRI JA VILLIKARJU KESÄAIKA 1.6 – 31.8 VAIN 22 CAL. ASEET

 

 MATIKEToPELASU

Ampuma-aika

10:00-17:0010:00-20:0010:00-20:0010:00-20:0010:00-17:0012:00-15:00      -      

 

Huom. Talviaikana pienoiskivääri ja villikarju noudattavat yleistä sallittua ampuma-aikaa! Pienoispistoolilla noudatetaan toistaiseksi yleisiä ampuma-aikoja.

 

AMPUMARATA ON SULJETTUNA SEURAAVINA PÄIVINÄ: 

UUDENVUODENPÄIVÄ, LOPPIAINEN, PITKÄPERJANTAI, MOLEMMAT PÄÄSIÄISPÄIVÄT, VAPPU, ÄITIENPÄIVÄ, HELATORSTAI, HELLUNTAI, JUHANNUSAATTO, JUHANNUSPÄIVÄ, ITSENÄISYYSPÄIVÄ, JOULUAATTO JA MOLEMMAT JOULUPÄIVÄT

 

 

Käyttösäännöt 

 

1. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.

2. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensisijassa radan pitäjän hyväksymät tai määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

3. Ampumaradalla saavat harrastaa urheiluammuntaa vain Längelmäen Seudun Ampujien jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radan pitäjä on antanut tai antaa luvan. Yleisiä kaikille avoimia harjoitustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan, kts jaostojen ilmoitukset.

4. Kilpailuun ja yleiseen harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

5. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Seuraavat rajotukset ovat voimassa:

  • Haulikkoradoilla sallitut haulikoot ovat Skeet 2,0mm (nro 9 hauli) tai 2,5mm teräshauli ja Trap-radalla 2,5mm (nro 7 1/2 hauli) sekä lataukset 24gr.  Muilla hauleilla tai latauksilla ampuminen ehdottomasti kielletty!
  • Pistooliradoilla saa ampua paikoilla pehmeillä (lyjiyluoti) kalibereissä 22.-38. 

6. Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.

7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.

8.  Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.

9. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä. Varoitettava myös muita radankäyttäjiä tästä.

10. Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.

11. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen kulissoiduille tai vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.

12. Kuulonsuojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä.

13. Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana.

14. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

 

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN!

 

Längelmäen Seudun Ampujat ry Hallitus