Leader-hanke

Hankkeen esittely

Lullin ampumaradalle on käynnistetty Leader-rahoitteinen EU-hanke.

Hankkeen tavoitteena on saada ampumaradan maaperän kunnosta kattava selvitys tulevia melunhallintatoimenpitetä varten.

Tukimukset sekä suunnittelu tehdään ulkopuolisen toimijan suorittamana.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan tällää sivulla.

Hankkeen eteneminen

Maaperätutkimus rata-alueella on tehty. Ympäristökonsulttiyhtiö  Envineer suorittit maaperätukimuksen kesäkuussa 2023.

Rata-alueen maaperän tutkimukstulokset valmistuivat heinäkuussa 2023. Maaperä on tukimuksessa todettu sopivaksi meluntorjuntasuunnitelmien jatkamiseen.